WiFi Relay Firmware

Pobierz oprogramowanie i sprawdź historię zmian

Wersja Beta


v1.2.3 (build 2310)

27 Lipiec 2023

Firmware dostępny do aktualizacji za pomocą paczki zip.

Proces aktualizacji i uruchomienie zgodne z User Manual - Rozdział VI, Punkt 10.2.B

Co nowego