Grenton Object Manager

Zalecane wymagania sprzętowe, proces instalacji i uruchomienie

Zalecane wymagania sprzętowe


Windows


macOS


Linux

Proces instalacji i uruchomienie


Windows


macOS

Nazwa aplikacji zawiera numer wersji co umożliwia istnienie wielu wersji OM na jednym komputerze. Przed usunięciem poprzednich wersji zalecane jest wykonanie migracji/kopii plików projektów domyślnie przechowywanych w pliku aplikacji. W tym celu należy w programie Finder wybrać opcję (Ctrl-Click) “Pokaż Zawartość Pakietu” (Show Package Contents) i skopiować lub przenieść folder zawierający pliki projektu (om.app/Contents/MacOS/projects) do nowej wersji aplikacji OM.


Linux