CLUZ 1.0 Firmware

Pobierz oprogramowanie i sprawdź historię zmian

Aktualizacja Firmware


Aktualna Wersja: 4.07.49 (build 1912)

Proces aktualizacji i uruchomienie

Historia Zmian


v4.07.49 (build 1912)

17 Kwiecień 2019

ModułZakres obsługi
Danfoss Living Connect
(EU HW: 00 FW:1.1)
- Ustawienie temperatury zadanej na głowicy
- Załączenie / wyłączenie blokady przycisków
- Odczyt poziomu naładowania baterii
- Możliwość ustawienia / odczytu czasu wybudzenia modułu
POPP Z-Weather
(EU HW: 01 FW: 1.0)
- Odczyt parametrów klimatycznych stacji pogodowej (temperatura, luminacja, wilgotność, prędkość wiatru, ciśnienie, punkt rosy)
- Odczyt poziomu naładowania baterii
- Możliwość ustawienia / odczytu czasu wybudzenia modułu
Infibity Siren Alarm
(NAS-AB01Z HW:48 FW: 2.90)
- Załączenie / wyłączenie syreny
- Odczyt poziomu baterii
- Możliwość ustawienia / odczytu czasu wybudzenia modułu
- Możliwość zmiany parametrów konfiguracyjnych
Heiman Smart Smoke Sensor
(HS1SA-Z HW: 255 FW: 1.10)
- Odczyt stanu czujnika dymu
- Odczyt poziomu naładowania baterii
- Możliwość ustawienia / odczytu czasu wybudzenia modułu
Remotec ZXT-120
(ZXT-120EU V1.0)
- Obsługa nauki oraz wysyłania kodu IR
- Definiowanie parametrów transmisji
- Odczyt stanu uczenia kodu (LearningStatus)
- Odczyt poziomu naładowania baterii
- Możliwość ustawienia / odczytu czasu wybudzenia modułu
Remotec ZXT-310 / Infibity INF-005-Z-01 - IR Extender ZXT-310
(ZXT-310EU HW: 00 FW: 1.10)
- Obsługa nauki oraz wysyłania kodu IR
- Definiowanie parametrów transmisji
- Odczyt stanu uczenia kodu (LearningStatus)
- Odczyt poziomu naładowania baterii
- Możliwość ustawienia / odczytu czasu wybudzenia modułu

v4.07.42 (build 1848)

30 Listopad 2018


v4.07.41 (build 183201)

24 Sierpień 2018

ModułZakres obsługi
Okno Fakro FTP-V ZWave- Otwieranie oraz zamykanie okna
Roleta Fakro ARF- Otwieranie oraz zamykanie rolety
Markiza Fakro AMZ ZWave Solar- Otwieranie, zamykanie markizy,
- Odczyt poziomu naładowania baterii
Kontroler Fakro ZWP10- Podstawowa obsługa przycisków „w górę”, „w dół” oraz „stop”

Uwaga!
Przyciski po lewej stronie pilota działają identycznie jak przyciski po prawej
Infibity (NEO) Door / Window Sensor
(NAS-DS01Z HW: 65 FW: 3.61)
(NAS-DS01Z Product Version: 41)
- Odczyt stanu kontaktronu (NC)
- Odczyt poziomu baterii
- Możliwość ustawienia / odczytu czasu wybudzenia modułu
Infibity (NEO) PIR Motion Sensor
(NAS-PD01ZE HW: 66 FW: 3.80)
- Odczyt stanu czujnika ruchu (PIR)
- Odczyt poziomu oświetlenia
- Odczyt temperatury
- Odczyt poziomu baterii
- Możliwość ustawienia / odczytu czasu wybudzenia modułu
- Możliwość zmiany parametrów konfiguracyjnych
Infibity (NEO) Water Sensor
(NAS-WS02ZU HW: 32 FW: 2.133)
- Odczyt stanu czujnika zalania
- Odczyt poziomu baterii
- Możliwość ustawienia/odczytu czasu wybudzenia modułu
- Możliwość zmiany parametrów konfiguracyjnych
Fibaro UBS
(FGBS-001 v 2.1)
- Wejścia bezpotencjałowe (IN1, IN2)
- Odczyt wartości z czujników OneWire (do 4 czujników 1_W)
- Możliwość zmiany parametrów konfiguracyjnych (interfejs konfiguracyjny Fibaro)
Fibaro RGBW
(FGRGBWM-441 v2/5 EU )
- Odczyt / ustawianie stanu pojedynczych kanałów wyjściowych R, G, B, W (w zakresie 0-255)
- Możliwość zmiany parametrów konfiguracyjnych (interfejs konfiguracyjny Fibaro)