CLUZ 2.0 Firmware

Pobierz oprogramowanie i sprawdź historię zmian

Aktualizacja Firmware


Aktualna Wersja: 5.12.01 (build 2330)

Proces aktualizacji i uruchomienie

Historia Zmian


v5.12.01 (build 2330)

29 Sierpień 2023


v5.10.03 (build 2248)

5 Grudzień 2022


v5.09.02 (build 2208)

17 Sierpień 2022

29 Marzec 2022


v5.08.01 (build 2128B)

08 Listopad 2021


v5.07.02 (build 2120C)

16 Czerwiec 2021


v5.06.04 (build 2050)

16 Grudzień 2020


v5.06.03 (build 2043)

26 Październik 2020

ModułZakres obsługi
Aeotec Nano Shutter
- Otwieranie oraz zamykanie rolety
- Obiekt konfiguracyjny
Aeotec Nano Dimmer
- Obsługa wyjścia ściemniacza w zakresie 0-1 wraz z czasem ściemniania
- Obsługa wejścia cyfrowego DIN
- Obiekt konfiguracyjny
Aeotec Nano Switch
- Obsługa wyjścia cyfrowego OUT
- Obiekt konfiguracyjny
Aeotec Nano Dual Switch- Obsługa wyjścia cyfrowego OUT1 oraz OUT2
- Obiekt konfiguracyjny

v5.05.05 (build 2014)

24 Kwiecień 2020


v5.04.14 (build 2009)

26 Luty 2020


v5.04.11 (build 1949B)

11 Grudzień 2019

W związku ze zmianami wprowadzonymi w obszarze ustawiania czasu/daty, nastąpiła również zmiana w Wirtualnym pomiarze mediów. Wykonywane pomiary są rejestrowane z czasem UTC.*

ModułZakres obsługi
Fibaro RGBW
(FGRGBWM-441 v2/5 EU)
- Odczyt / ustawianie stanu pojedynczych kanałów wyjściowych R, G, B, W (w zakresie 0-255)
- Możliwość zmiany parametrów konfiguracyjnych (interfejs konfiguracyjny Fibaro)
Danfoss Living Connect
(EU HW: 00 FW:1.1)
- Ustawienie temperatury zadanej na głowicy
- Załączenie / wyłączenie blokady przycisków Odczyt poziomu naładowania baterii
- Możliwość ustawienia / odczytu czasu wybudzenia modułu

v5.03.06 (build 1927A)

08 Lipiec 2019