CLUZ 2.0 Firmware

Pobierz oprogramowanie i sprawdź historię zmian

Aktualizacja Firmware


Aktualna Wersja: 5.10.03 (build 2248)

Proces aktualizacji i uruchomienie

Historia Zmian


v5.10.03 (build 2248)

5 grudnia 2022


v5.09.02 (build 2208)

17 sierpnia 2022

29 marca 2022


v5.08.01 (build 2128B)

08 listopada 2021


v5.07.02 (build 2120C)

16 czerwca 2021


v5.06.04 (build 2050)

16 grudnia 2020


v5.06.03 (build 2043)

26 października 2020

ModułZakres obsługi
Aeotec Nano Shutter
- Otwieranie oraz zamykanie rolety
- Obiekt konfiguracyjny
Aeotec Nano Dimmer
- Obsługa wyjścia ściemniacza w zakresie 0-1 wraz z czasem ściemniania
- Obsługa wejścia cyfrowego DIN
- Obiekt konfiguracyjny
Aeotec Nano Switch
- Obsługa wyjścia cyfrowego OUT
- Obiekt konfiguracyjny
Aeotec Nano Dual Switch- Obsługa wyjścia cyfrowego OUT1 oraz OUT2
- Obiekt konfiguracyjny

v5.05.05 (build 2014)

24 kwietnia 2020


v5.04.14 (build 2009)

26 lutego 2020


v5.04.11 (build 1949B)

11 grudnia 2019

W związku ze zmianami wprowadzonymi w obszarze ustawiania czasu/daty, nastąpiła również zmiana w Wirtualnym pomiarze mediów. Wykonywane pomiary są rejestrowane z czasem UTC.*

ModułZakres obsługi
Fibaro RGBW
(FGRGBWM-441 v2/5 EU)
- Odczyt / ustawianie stanu pojedynczych kanałów wyjściowych R, G, B, W (w zakresie 0-255)
- Możliwość zmiany parametrów konfiguracyjnych (interfejs konfiguracyjny Fibaro)
Danfoss Living Connect
(EU HW: 00 FW:1.1)
- Ustawienie temperatury zadanej na głowicy
- Załączenie / wyłączenie blokady przycisków Odczyt poziomu naładowania baterii
- Możliwość ustawienia / odczytu czasu wybudzenia modułu

v5.03.06 (build 1927A)

08 lipca 2019