GATE Alarm 1.0 Firmware

Pobierz oprogramowanie i sprawdź historię zmian

Aktualizacja Firmware


Aktualna Wersja: 1.1.0 (build 2012)

Proces aktualizacji i uruchomienie

Historia Zmian


v1.1.0 (build 2012)

28 Wrzesień 2020