GATE Http 1.0 Firmware

Pobierz oprogramowanie i sprawdź historię zmian

Aktualizacja Firmware


Aktualna Wersja: 1.0.1 (build 1932)

Proces aktualizacji i uruchomienie

Historia Zmian


v1.0.1 (build 1932)

3 Wrzesień 2019