GATE Http 2.0 Firmware

Pobierz oprogramowanie i sprawdź historię zmian

Aktualizacja Firmware


Aktualna Wersja: 1.3.1 (build 2243)

Proces aktualizacji i uruchomienie

Historia Zmian


v1.3.1 (build 2243)

22 Marca 2023


v1.1.11 (build 2218B)

16 Maj 2022


v1.1.10 (build 2140)

29 Marzec 2022


v1.1.0 (build 2034C)

14 Październik 2020