GATE Modbus 2.0 Firmware

Pobierz oprogramowanie i sprawdź historię zmian

Aktualizacja Firmware


Aktualna Wersja: 1.1.10 (build 2140)

Proces aktualizacji i uruchomienie

Historia Zmian


v1.1.10 (build 2140)

29 Marzec 2022


v1.1.0 (build 2034C)

14 Październik 2020