WiFi Relay Plus Firmware

Pobierz oprogramowanie i sprawdź historię zmian

Aktualizacja Firmware


Aktualna Wersja: 1.1.5 (build 2137D)

Proces aktualizacji i uruchomienie

Historia Zmian


v1.1.5 (build 2137D)

17 Sierpień 2022