WiFi Roller Shutter Firmware

Pobierz oprogramowanie i sprawdź historię zmian

Aktualizacja Firmware


Aktualna Wersja: 1.2.3 (build 2310)

Proces aktualizacji i uruchomienie

Historia Zmian


v1.2.3 (build 2310)

10 Lipiec 2023


v1.1.5 (build 2137D)

17 Sierpień 2022